Bakı şəhərinin küçələrində Bahar qızının qarşılanması (22 mart 1967).
Bakı şəhərində Novruz bayramı günü xalq gəzintisi (21 mart 1968)
Novruz bayramı günü Bakı şəhərinin küçələrində təntənəli yürüş (21 mart 1968).
Novruz bayramı günü Bakı şəhərinin küçələrində atlılar dəstəsi (22 mart 1969)
Bakı şəhərinin qədim hissəsində Novruz bayramı (21 mart 1984).
Bakı şəhərində İçərişəhərdə saz və bahar bayramında (22 mart 1984).
Bakı şəhərində İçərişəhərdə saz və bahar bayramında (22 mart 1984).
Bakı şəhərində İçərişəhərdə saz və bahar bayramında (19 mart 1984).
Bakı şəhərində İçərişəhərdə saz və bahar bayramında (19 mart 1984).
İçərişəhərdə Novruz şənliyi (20 mart 1987).
Bakı şəhərində İçərişəhərdə Novruz bayramı şənliyi (20 mart 1989).
Bayram xonçası və səməni (20 mart 1989).
S.M.Kirov adına Azərbaycan Dövlət Universitetinin tələbələri Bakı şəhərində Novruz bayramı şənliyində (20 mart 1989).
Folklor ansamblının Bakı şəhərində Novruz bayramı şənliyində çıxışı (20 mart 1989).
Bakı şəhərində Novruz bayramı şənliyi (20 mart 1989).
Novruz bayramı ərəfəsi Bakı şəhərinin küçələri (18 mart 1993).